Протокол заседания Общественного совета при Минздраве Чувашии от 03.07.2017